DMCR NEWS

ประกาศเชิญชวน ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ เก็บรวบรวมข้อมูล ความเห็น เพื่อจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 11 ก.ค. 2565
  • 143

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 1427418 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

เอกสารประกาศประกวด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 7
เอกสารประกาศประกวดราคาจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 6
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานเกาะเต่า.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.94 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5
ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 8

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง