DMCR FACEBOOK

เตรียมกำหนดมาตรการคุ้มครองพะยูนอ่าวไทยตอนกลาง

  • 6 ส.ค. 2565
  • 70
เตรียมกำหนดมาตรการคุ้มครองพะยูนอ่าวไทยตอนกลาง

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน พื้นที่ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยนำเสนอข้อมูลสถานภาพพะยูนและหญ้าทะเลในพื้นที่ มีประมงจังหวัด ประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าร่วมสนับสนุนข้อมูล ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในแนวทางจัดประชุมแสดงความคิดเห็นจากชุมชนแต่ละพื้นที่ เพื่อกำหนดมาตรการและข้อตกลงในการอนุรักษ์พะยูนตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง