DMCR FACEBOOK

ช่วยกันซ่อม ศาลาพิทักษ์ทะเลในอ่าวกาญจนดิษฐ์

  • 17 ส.ค. 2565
  • 82
ช่วยกันซ่อม ศาลาพิทักษ์ทะเลในอ่าวกาญจนดิษฐ์

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ในพื้นที่ ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ซ่อมแซมศาลา ศูนย์เฝ้าระวังพิทักษ์ทะเลของกลุ่มเครือข่าย อสทล. เพื่อใช้เป็นที่ทำการของทางราชการและรักษาผลประโยชน์ของชุมชน ชายฝั่ง ให้ทรัพยากรมีความสมบูรณ์  รวมถึงป้องปรามไม่ให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรในพื้นที่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง