DMCR FACEBOOK

สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 27 ส.ค. 2565
  • 336
สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

หาดประพาส ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแหลมสน มีหาดทรายกว้างใหญ่ทอดยาวหลายกิโลเมตร ชายฝั่งเต็มไปด้วยทิวสนและลานหญ้า ตั้งอยู่ปากคลองกำพวนซึ่งมีป่าชายเลนสมบูรณ์ ทำให้สีสันของหาดทรายจะไม่ขาวนัก แต่โดยรวมมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การมาพักผ่อน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง