DMCR FACEBOOK

สนธิกำลัง ตรวจยึดคืนพื้นที่ป่าชายเลนหลังโรงเจ ในเมืองระนอง

  • 30 ส.ค. 2565
  • 99
สนธิกำลัง ตรวจยึดคืนพื้นที่ป่าชายเลนหลังโรงเจ ในเมืองระนอง

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๒๕ (ฉก.ร.๒๕) ตำรวจกองกำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ตามคำร้องเรียนว่า มีการบุกรุกป่าชายเลน บริเวณท้องที่หลังโรงเจ ม.๕ ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง พบมีการปลูกมะพร้าว ลักษณะการปลูกเป็นการจงใจเจตนาบุกรุก เพื่อหวังผลในการยึดถือครอบครอง ตรวจนับต้นมะพร้าวได้ ๑๒๐ ต้น มีเนื้อที่ที่ถูกบุกรุก ๑-๑-๖๐ ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย และป่าชายเลนตามมติ ครม. ขณะตรวจสอบไม่พบผู้กระทำผิดในที่เกิดเหตุ จึงตรวจสอบ/ตรวจยึด และนำเรื่องราวกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองระนอง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง