DMCR FACEBOOK

ขอคืนพื้นที่บุกรุกป่าชายเลนท่าแพ กว่ายี่สิบไร่

  • 5 ก.ย. 2565
  • 123
ขอคืนพื้นที่บุกรุกป่าชายเลนท่าแพ กว่ายี่สิบไร่

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังปฏิบัติการยึด ทำลาย รื้อถอน การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่รวม ๓ แปลง โดยแปลงที่ ๑ เนื้อที่ ๙-๐-๒๐ ไร่ ท้องที่บ้านทุ่งริ้น ม.๑ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล ตามคดีอาญาที่ ๔๓๕/๒๕๖๐ โดยรื้อถอนทลายคันดินหรือคูแพรก ๔,๕๐๒ ลูกบาศก์เมตร แปลงที่ ๒ เนื้อที่ ๕-๓-๘๐ ไร่ ท้องที่บ้านทุ่งริ้น ม.๑ ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล คดีอาญาที่  ๔๓๔/๒๕๖๐ โดยการรื้อถอนพืชผลอาสิน ชนิดปาล์มน้ำมัน ๕๐ ต้น และแปลงที่ ๓ เนื้อที่ ๘-๒-๒๐ ไร่ ท้องที่บ้านดินลุ่ม ม.๖ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล คดีอาญาที่ ๕๒/๒๕๕๑ โดยรื้อถอนทลายคันดินบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ๒,๗๓๖ ลูกบาศก์เมตร รื้อถอนพืชผลอาสิน ชนิดปาล์มน้ำมัน ๖ ต้น และนำเรื่องราวไปลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวน สภ.ท่าแพ จ.สตูล ไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง