DMCR NEWS

อธิบดี ทช. รับมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ 2565

  • 22 ก.ย. 2565
  • 297
อธิบดี ทช. รับมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ 2565

          วันที่ 22 กันยายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวง ทส. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรม ทช. ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรม ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหารในสังกัด ทส. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง ทส.
          ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวเชิดชูเกียรติพร้อมกล่าวแสดงความยินดี และมอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยในปีนี้ นายโสภณ ทองดี อธิบดี ทช. เป็นหนึ่งในผู้เกษียณอายุราชการ และหมดวาระหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กรด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการนี้ รองปลัดกระทรวง ทส. เป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ได้อุทิศตนสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติมาโดยตลอด พร้อมทั้งร่วมบันทึกภาพหมู่เพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง