DMCR FACEBOOK

ชาวระนองพาแม่หอบ โชว์ตัวในงานทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.

  • 22 ก.ย. 2565
  • 32
ชาวระนองพาแม่หอบ โชว์ตัวในงานทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.

วันที่ ๒๒ กันยายน​ ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ร่วมกับ ทสจ.ระนอง​ และมูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนจังหวัดระนอง นำนิทรรศการ​ ความสมบูรณ์ของป่าชายเลนจังหวัดระนอง พื้นที่แห่งความมั่นคงทางอาหาร ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัย​วลัย​ลักษณ์​ จ.นครศรีธรรมราช​ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียนนักศึกษาและประชาชน โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ ประมาณ​ ๖๐๐ คน โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการได้ถึงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง