DMCR FACEBOOK

ตรวจเรือประมง IUU ทะเลจันทบุรี

  • 28 ก.ย. 2565
  • 131
ตรวจเรือประมง IUU ทะเลจันทบุรี

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) นำเรือ ทช.๑๐๑ ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่ทะเลจันทบุรี โดยตรวจเรือประมง รวม ๖ ลำ เป็นเรืออวนครอบปลากะตัก ผลการปฏิบัติงานพบว่าทุกลำมีเอกสารใบอนุญาตต่างๆ ของเรือ และคนประจำเรือ ครบถ้วน และไม่พบการกระทำความผิดในพื้นที่แต่อย่างใด จากนั้น ได้ประชาสัมพันธ์ การทำประมงอย่างถูกกฎหมาย การคัดแยกขยะบนเรือประมง และนำขยะกลับมาทิ้งบนฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง