DMCR FACEBOOK

เทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ รวมใจฟื้นฟูป่าชายเลนชะแล้

  • 28 ก.ย. 2565
  • 76
เทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ รวมใจฟื้นฟูป่าชายเลนชะแล้

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒ รวม ๑๒๐ คน จัดกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ตามโครงการปลูกจิตสำนึกนักเรียน นักศึกษา กองทุนกู้ยืมฯ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน รวมถึงวิธีการปลูกป่าชายเลนที่ถูกต้อง และปลูกป่าชายเลน ชนิดกล้าโกงกางใบใหญ่ ๓๐๐ ต้น บริเวณพื้นที่ ม.๔ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง