DMCR FACEBOOK

พาชมวาฬบรูด้า หากินบริเวณชายฝั่งชุมพร

  • 29 ก.ย. 2565
  • 88
พาชมวาฬบรูด้า หากินบริเวณชายฝั่งชุมพร

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจติดตามวาฬบรูด้าตามที่ได้รับแจ้งการพบเห็นจากเครือข่ายบริเวณชายฝั่งชุมพร ผลการสำรวจพบวาฬบรูด้า ๑ ตัว บริเวณอ่าวบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร มีพฤติกรรมกำลังกินอาหาร จากการตรวจสอบอัตลักษณ์เบื้องต้นพบว่ายังไม่ตรงกับอัตลักษณ์ของวาฬบรูด้าในฐานข้อมูลที่มีอยู่ การตรวจสุขภาพโดยใช้ภาพถ่ายและสังเกตระยะไกล พบว่าคุณภาพและอัตราการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี บนลำตัวด้านขวามีรอยแผลหลุมที่หายแล้ว ทั้งนี้จะได้ตรวจสอบอัตลักษณ์โดยละเอียดต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง