DMCR FACEBOOK

ทีมราชภัฏนครศรีธรรมราช ปลูกป่าชายเลนที่ท่าศาลา

  • 1 ต.ค. 2565
  • 67
ทีมราชภัฏนครศรีธรรมราช ปลูกป่าชายเลนที่ท่าศาลา

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ๓๐๐ คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดยใช้ต้นกล้าโกงกางใบใหญ่ ๖๐๐ กล้า เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ณ ม.๖ บ้านสระบัว ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง