DMCR FACEBOOK

เตรียมคืนพื้นที่ ยกร่างแผนรื้อถอนโพงพางทะเลจันทบุรี

  • 6 ต.ค. 2565
  • 67
เตรียมคืนพื้นที่ ยกร่างแผนรื้อถอนโพงพางทะเลจันทบุรี

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาเครื่องมือโพงพาง และเครื่องมืออวนรุน จ.จันทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีพลเรือตรี อุทาน คล้ายภูผึ้ง รอง ผอ.กอ.รมน.จันทบุรี (ฝ่ายทหาร) เป็นประธาน และจัดทำ (ร่าง) แผนการรื้อถอนโพงพาง หลักรอ ในพื้นที่ทะเลจันทบุรี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง