DMCR FACEBOOK

รับน้องชุมชนวัดท่าพริก เที่ยวชมหาดทรายดำอ่าวตราด

  • 6 ต.ค. 2565
  • 70
รับน้องชุมชนวัดท่าพริก เที่ยวชมหาดทรายดำอ่าวตราด

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ ต้อนรับน้องๆ โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์) ชั้น ป.๓ - ป.๔ รวม ๗๐ คน และนักท่องเที่ยว ๓๖ คน พร้อมอำนวยความสะดวกและให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับป่าชายเลนในพื้นที่ โครงการป่าในเมืองจังหวัดตราด “หาดทรายดำ ๑ เดียวในสยาม” ตลอดการเดินศึกษาเส้นทาง ป้ายความรู้ เส้นทางศึกษาธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน แหล่งหอยขี้ค้อน สัมผัสหาดทรายดำ สปาเท้าทรายดำ ตลอดจนชมวิวสวยของอ่าวตราดแบบพาโนรามา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง