DMCR FACEBOOK

กรมทะเล จับมือ MCM การท่องเที่ยวฯ และพันธมิตร ชวนดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก Go Green Active

  • 6 ต.ค. 2565
  • 72
กรมทะเล จับมือ MCM การท่องเที่ยวฯ และพันธมิตร ชวนดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก Go Green Active

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยอธิบดีอรรถพล เจริญชันษา พร้อมด้วยคุณสิริรักษ์ ศิริพงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และ ดร. อิทธิกร ขำเดช นายกสมาคม Thai Life Saving แถลงข่าวการจัดงานโครงการ "Go Green Active กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก" โดยมีรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล กล่าวถึงความสำคัญของโครงการฯ ในงานมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก ทช. บริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมจารุวัสตร์ ชั้น ๑๐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่สนใจในโครงการฯ ได้ทราบถึงกำหนดการ รูปแบบของการจัดกิจกรรม และรายละเอียดต่างๆ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนเป็นอย่างดี โดยกรม ทช. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบดูแล อนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล พร้อมสนับสนุนยานพาหนะ อาหาร อุปกรณ์ดำน้ำ เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ ๓๐ นาย และเครือข่ายอาสาสมัครนักดำน้ำ ๒๐๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ กรมฯ จะดำเนินการจัดงาน “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ในห้วงเดียวกันกับการจัดโครงการฯ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ บริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต และเปิดรับสมัครเพื่อเฟ้นหานักดำน้ำ ๑,๐๐๐ คน ร่วม CLEAN & GREEN ไปด้วยกัน เพื่อบันทึกสถิติความยิ่งใหญ่ลง Guinness World Records รวมทั้งยังเป็นการร่วมกันฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้กลับมาอวดสายตาชาวโลกอย่างสวยงามอีกครั้ง สำหรับท่านใดที่สนใจโครงการฯ และอยากร่วมสร้างประวัติศาสตร์อันสำคัญ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ https://www.gogreenactive.com/home/index.html หรือเบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๙๕ ๐๙๕๓

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง