DMCR กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1661/2565 เรื่อง การมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกี่ยวกับการพัสดุ การบริหารสัญญา การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ

  • 11 ต.ค. 2565
  • 5,757

ดาวน์โหลด

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1661-2565 เรื่อง การมอบอำนาจในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกี่ยวกับการพัสดุ การบริหารสัญญา การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 70

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง