DMCR FACEBOOK

ทช. จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ

  • 24 พ.ย. 2565
  • 24
ทช. จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ

วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมให้ความรู้ เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ซึ่งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เส้นทางของขยะสู่ทะเล ผลกระทบที่เกิดจากขยะต่อสัตว์ทะเล และวิธีการแยกขยะให้ถูกวิธี พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 300 คน ณ โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ กรุงเทพมหานคร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง