DMCR FACEBOOK

กรมทะเลและชายฝั่ง ประชาสัมพันธ์ชายหาดปลอดบุหรี่ชายหาดวาสุกรี จ.ปัตตานี

  • 24 พ.ย. 2565
  • 44
กรมทะเลและชายฝั่ง ประชาสัมพันธ์ชายหาดปลอดบุหรี่ชายหาดวาสุกรี จ.ปัตตานี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่ชายหาดวาสุกรี เทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อประชาสัมพันธ์และติดตามโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ตลอดจนการบริหารจัดการขยะทะเลแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง