DMCR FACEBOOK

กรมทะเลและชายฝั่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ป่าในเมืองจังหวัดตราด “หาดทรายดำ หนึ่งเดียวในสยาม”

  • 25 พ.ย. 2565
  • 37
กรมทะเลและชายฝั่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ป่าในเมืองจังหวัดตราด “หาดทรายดำ หนึ่งเดียวในสยาม”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ส่วนจัดการเครือข่าย อาสาสมัคร และการมีส่วนร่วม โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยโครงการป่าในเมืองจังหวัดตราด “หาดทรายดำ หนึ่งเดียวในสยาม” ต้อนรับนักท่องเที่ยววันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 รวมทั้งสิ้น 46 คน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง