DMCR FACEBOOK

กรม ทช. พาชมป่าในเมืองจังหวัดตราด “หาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม”

  • 29 พ.ย. 2565
  • 70
กรม ทช. พาชมป่าในเมืองจังหวัดตราด “หาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ส่วนจัดการเครือข่าย อาสาสมัคร และการมีส่วนร่วม โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดยโครงการป่าในเมืองจังหวัดตราด “หาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม” ต้อนรับนักท่องเที่ยววันนี้จำนวนรวม 101 คน ซึ่งมีทั้งนักเรียน และประชาชนทั่วไป
โอกาสนี้ มีคณะนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย และโรงเรียนบ้านศรีประชา จังหวัดระยอง นำโดย ทสจ.ระยอง ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน สู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1 จำนวน 52 คน โดยมีเจ้าหน้าที่กรมฯ ให้การต้อนรับ พร้อมประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล อธิบายความรู้และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เยี่ยมชม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง