DMCR FACEBOOK

กรมทะเลและชายฝั่ง เตรียมจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ชุมชนบ้านเนินตาแมว จ.ตราด

  • 29 พ.ย. 2565
  • 78
กรมทะเลและชายฝั่ง เตรียมจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ชุมชนบ้านเนินตาแมว จ.ตราด

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ด่านเก่า ตราด) ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ดำเนินการปิดประกาศข้อมูลรายชื่อพร้อมแผนที่โครงการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ตามนโยบายรัฐบาล โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ปี พ.ศ.2562 ของชุมชนบ้านเนินตาแมว ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทราบ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง