DMCR FACEBOOK

กรมทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมทัศนศึกษา “โครงการหนูน้อยนักคิดสมองใส เปิดม่านสู่การเรียนรู้” ป่าในเมืองสตูล

  • 1 ธ.ค. 2565
  • 364
กรมทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมทัศนศึกษา “โครงการหนูน้อยนักคิดสมองใส เปิดม่านสู่การเรียนรู้” ป่าในเมืองสตูล

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 ร่วมกับโรงเรียนมุสลิมสตูลศึกษา ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมทัศนศึกษาป่าในเมืองจังหวัดสตูล “โครงการหนูน้อยนักคิดสมองใส เปิดม่านสู่การเรียนรู้” ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โดยมีนักเรียน และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 137 คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง รวมทั้งเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดยรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) พร้อมทั้งพาเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมืองจังหวัดสตูล ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง