DMCR FACEBOOK

รองอธิบดี ทช. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดงาน มหกรรม ทส. พบประชาชน ครั้งที่ 2 จ.เชียงราย

  • 2 ธ.ค. 2565
  • 472
รองอธิบดี ทช. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดงาน มหกรรม ทส. พบประชาชน ครั้งที่ 2 จ.เชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายยุทธศิลป์ สุวรรณวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการเครือข่ายอาสาสมัครและการมีส่วนร่วม นายพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและประสานราชการ ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมของการจัดนิทรรศการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในงาน “มหกรรม ทส. พบประชาชน" ภายใต้แนวคิด : ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2565 ณ ลานหน่วยฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ ภายในงานมีชุดการแสดงพื้นเมืองบนเวทีกลางแจ้ง พร้อมทั้งการจัดตั้งบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน และบูธนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสนี้ กรม ทช. ได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดและแปรรูปของกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่งมาจัดจำหน่าย รวมทั้งจัดบูธนิทรรศการมีชีวิตด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อให้ความรู้ด้านทรัพยากรป่าชายเลน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชมตลอดงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง