DMCR FACEBOOK

4 ธันวาคม ของทุกปี “วันสิ่งแวดล้อมไทย”

  • 4 ธ.ค. 2565
  • 125
4 ธันวาคม ของทุกปี “วันสิ่งแวดล้อมไทย”

ชวนทุกท่านมาร่วมแรงร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม
#กรมทะเลและชายฝั่ง #DMCR #รักทะเล #รักสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง