DMCR NEWS

กรม ทช. ประชุมหารือแนวทางและกำหนดแผนและมาตรการในการแก้ไขปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  • 9 ธ.ค. 2565
  • 157
กรม ทช. ประชุมหารือแนวทางและกำหนดแผนและมาตรการในการแก้ไขปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

          วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางและกำหนดแผนและมาตรการในการแก้ไขปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 (สทช. 1-10) และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1-3 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. 
          การประชุมในครั้งนี้ สทช. 1-10 ได้รายงานข้อมูลผลการตรวจสอบพื้นที่ชุมชนชายฝั่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในโอกาสนี้ อทช. ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สังกัด เร่งสร้างความเข้าใจกับชุมชนชายฝั่ง เรื่องของการทิ้งขยะ เนื่องจากขยะเหล่านี้นั้นได้พัดไหลลงสู่ทะเล จึงเป็นอันตรายต่อทรัพยากรทางทะเล พร้อมทั้งให้ประสานกับทางจังหวัดเพื่อช่วยกันจัดการปัญหาขยะชุมชนชายฝั่งด้วย

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง