DMCR NEWS

กรมทะเลและชายฝั่ง ติดตามนโครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง บ้านท่านุ่น จังหวัดพังงา

  • 16 ม.ค. 2566
  • 281
กรมทะเลและชายฝั่ง ติดตามนโครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง บ้านท่านุ่น จังหวัดพังงา

           วันที่ 16 มกราคม 2566 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน นายประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 KV พังงา 2 - ภูเก็ต 3 ต้นที่ 116 ในท้องที่บ้านท่านุ่น ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในกรณีนี้เป็นการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ส่งกระแสไฟฟ้าจากจังหวัดพังงาข้ามทะเลไปยังจังหวัดภูเก็ต รูปแบบของแนวทางการป้องกันใช้เป็นรูปแบบการปักเสาดักตะกอน เป็นไปตามมาตรการสีเขียวที่กรม ทช. กำหนดไว้ต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง