DMCR FACEBOOK

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดบ้านให้ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษาทางอายุรกรรมสัตว์ทะเลหายาก

  • 25 ม.ค. 2566
  • 20
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดบ้านให้ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษาทางอายุรกรรมสัตว์ทะเลหายาก

วันที่ 24 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษาทางอายุรกรรมสัตว์ทะเลหายาก รวมถึงการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นมีชีวิต และการจัดการซากสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น ให้กับคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 6 และคณะอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสัตวแพทย์เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากในประเทศไทยให้กับบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง