DMCR NEWS

รองอธิบดี ทช. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีการตรวจยึดจับกุมในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • 25 ม.ค. 2566
  • 513
รองอธิบดี ทช. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีการตรวจยึดจับกุมในท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

            วันที่  25  มกราคม  2566 นายอภิชัย  เอกวนากุล  รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายปรีชา วนชุติกุล ผู้ตรวจราชการกรม เขต 3 นายไพโรจน์ นาครักษา ผู้ตรวจราชการกรม เขต 4 ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 และลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีการตรวจยึดจับกุมพื้นที่บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในบริเวณป่าชายเลน หมู่ 6 ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีเนื้อที่ จำนวน 117.20 ไร่ โดยมีนายธีรพันธ์ พวงสุนทร ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายประจวบ โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นายอุทัย เดชยศดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุมานพ  แจ้งใจ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 (ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ร่วมต้อนรับและนำตรวจพื้นที่แปลงตรวจยึดดังกล่าว

             ทั้งนี้ รอง อธิบดีกรม ทช. ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งประสานติดตามความคืบหน้าของคดีที่ตรวจยึดจับกุมให้มีความถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมาย จะได้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกทำลายพร้อมให้เร่งตรวจสอบพื้นที่ครอบครองบริเวณใกล้เคียงหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไป


       

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง