DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ตรวจตราเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายระบบนิเวศบริเวณกองปะการังเทียม จ.ภูเก็ต

  • 26 ม.ค. 2566
  • 49
กรม ทช. ตรวจตราเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายระบบนิเวศบริเวณกองปะการังเทียม จ.ภูเก็ต

วันที่ 25 มกราคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (สทช.10)โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต นำเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 308 ออกปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรปะการังเทียมจังหวัดภูเก็ต ตรวจตราเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายระบบนิเวศบริเวณกองปะการังเทียม สำรวจ ติดตามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและทรัพยากรปะการังเทียม จากการสำรวจพบขยะทะเลประเภทเศษอวนและเชือกพันติดกับทุ่นแพลอยน้ำ รวมทั้งทุ่นผูกจอดเรือที่ชำรุด บริเวณอ่าวทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะราชา ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ได้ตัดเศษอวนและเชือก น้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม และทุ่นผูกจอดเรือที่ชำรุด ลำเลียงขึ้นฝั่งและจัดการตามกระบวนการ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การท่องเที่ยวทางทะเลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในพื้นที่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง