DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ให้การต้อนรับโรงเรียนวัดมุขธารา จ.นครศรีธรรมราช พร้อมปลูกสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชน

  • 27 ม.ค. 2566
  • 348
กรม ทช. ให้การต้อนรับโรงเรียนวัดมุขธารา จ.นครศรีธรรมราช พร้อมปลูกสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชน

วันที่ 27 มกราคม 2566 กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ส่วนจัดการเครือข่าย อาสาสมัครและการมีส่วนร่วม โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จากโรงเรียนวัดมุขธารา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 37 คน เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน สัตว์น้ำที่พบในป่าชายเลน เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ จากประสบการณ์จริง ปลูกสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง