DMCR NEWS

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภุัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์)

  • 23 ก.ย. 2558
  • 467

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 กันยายน 2558 

สามารถสอบถาม - ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่
 
โทรศัพท์  02 - 143 - 9267
 
โทรสาร 02 - 143 - 9267

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.80 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 36
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.63 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
รายละเอียดลักษณะรถ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.25 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.89 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง