DMCR FACEBOOK

กรม ทช. หารือร่วมกับชาวบ้านกรณีที่มีพะยูนเข้ามาหากินบริเวณเกาะมุกด์ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

  • 7 ก.พ. 2566
  • 47
กรม ทช. หารือร่วมกับชาวบ้านกรณีที่มีพะยูนเข้ามาหากินบริเวณเกาะมุกด์ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตรัง ประชุมร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เกาะมุกด์ ชมรมประมงพื้นบ้าน และชาวบ้านในพื้นที่เกาะมุกด์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 30 คน ณ ศาลาประชาคมเกาะมุกด์ อ.กันตัง จ.ตรัง ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือร่วมกันจากกรณีที่มีพะยูนเข้ามาหากินบริเวณเกาะมุกด์ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จึงได้กำหนดเขตการเดินเรือของผู้ประการการท่องเที่ยว และชาวประมงพื้นบ้าน ทั้งยังได้กำหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ฟื้นฟู และเพื่อใช้ประโยชน์ เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้ประกอบการการท่องเที่ยว และชาวประมงพื้นบ้าน ในการที่จะวางทุ่นกำหนดเขตเพื่อชะลอเรือไม่ให้รบกวนพะยูน ทั้งนี้เพื่อเป็นการวางกติการ่วมกันในการประกอบอาชีพของชาวประมง และผู้ประกอบการการท่องเที่ยว กับการอยู่ร่วมกันของพะยูน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง