DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายกำหนดพื้นที่จอดเรือและตรวจสอบลาดตระเวน สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล ครั้งที่ 1/2566 จ.ภูเก็ต

  • 7 ก.พ. 2566
  • 53
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายกำหนดพื้นที่จอดเรือและตรวจสอบลาดตระเวน สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล ครั้งที่ 1/2566 จ.ภูเก็ต

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายกำหนดพื้นที่จอดเรือและตรวจสอบลาดตระเวน สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานตามกรอบหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของคณะทำงาน ตามคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต เรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 3 ต.ค. 65 ทั้งนี้ได้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุทางทะเลเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น การจดทะเบียนเรือ ควบคุมการเดินเรือ กำหนดพื้นที่จอดเรือ และลาดตระเวนสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล ตรวจสอบทุ่นผูกจอดเรือ จุดดำน้ำ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้แก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง