DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนชายฝั่งจังหวัดกระบี่

  • 7 ก.พ. 2566
  • 54
กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนชายฝั่งจังหวัดกระบี่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ร่วมกับ ส่วนบริหารทั่วไป และ ศอปล.16 (อ่าวลึก กระบี่) ลงพื้นที่ท้องที่ ม.3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เพื่อมอบหนังสือขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่งให้แก่กลุ่มพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ม.3 พร้อมทั้งรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ซึ่งมีผู้สนใจสมัคร จำนวน 39 ค และสำรวจพื้นที่สำหรับดำเนินการโครงการมาตรการลดขยะในพื้นที่เป้าหมาย โอกาสนี้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปูม้าคืนสู่ทะเลเพื่อขยายพันธ์ุสัตว์ทะเลให้อุดมสมบูรณ์ต่อไปด้วย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง