DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจขยะตกค้างในชุมชนหน้าองค์การสะพานปลาและชุมชนกิ่งแก้ว จ.ภูเก็ต

  • 7 ก.พ. 2566
  • 63
กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจขยะตกค้างในชุมชนหน้าองค์การสะพานปลาและชุมชนกิ่งแก้ว จ.ภูเก็ต

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 10 (สทช.10) นำโดยนายวิษณุ แจ้งใจ ผอ.สทช.10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกสำรวจขยะตกค้างในชุมชนหน้าองค์การสะพานปลาและชุมชนกิ่งแก้ว ซอย.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต และออกสำรวจบริเวณคลองท่าจีนตลอดสาย พบขยะที่มาจากชุมชน ไหลลงสู่คลองท่าจีน ทั้งนี้ จะนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการบริหารจัดการขยะตกค้างในชุมชนและขยะทะเลต่อไป โอกาสนี้ได้เก็บขยะที่ไหลลอยมากับน้ำเป็นการป้องกันไม่ให้ขยะไหลลงสู่ทะเล รวมทั้งติดตามการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในชุมชนเกาะสิเหร่ ผลปรากฏว่าประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือดี มีการเก็บขยะใส่ถุงดำนำไปทิ้งในที่ที่เทศบาลรัษฎาจัดไว้ให้ โดยภาพรวมขยะในชุมชนลดลงเหลือไม่ถึง 20%

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง