DMCR NEWS

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่วนวิเคราะห์ทรัพยากรป่าชายเลน สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน (รับฟังคำวิจารณ์)

  • 24 ก.ย. 2558
  • 412

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2558

สามารถสอบถาม - ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์  02 - 141 - 1389

โทรสาร 02 - 143 - 7964

ดาวน์โหลด

ประกาศประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.88 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.44 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32
รายละเอียดคุณลักษณะ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.97 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง