DMCR FACEBOOK

"นายกรัฐมนตรี" ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนภายใต้โครงการ คทช. จ.ภูเก็ต

  • 19 มี.ค. 2566
  • 259
"นายกรัฐมนตรี" ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนภายใต้โครงการ คทช. จ.ภูเก็ต

วันที่ 19  มีนาคม 2566 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการป่าชายเลนในเมืองรัษฎา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และพบปะพี่น้องประชาชน โดยมีนายปรีชา ใจอาจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) พร้อมด้วยนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่น ณ ชุมชนกิ่งแก้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต
     ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้รับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการนี้ นายอภิชัย เอกวนากุล รรท.อทช. ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการป่าในเมืองรัษฎาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองบางชีเหล้า - คลองท่าจีน  ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเนื้อที่ 678 ไร่ และผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจัดที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ คทช. ของชุมชนกิ่งแก้ว ซึ่งขณะนี้ กระทรวง ทส. โดยกรม ทช.ได้ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตจัดที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ คทช. เรียบร้อยแล้ว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง