DMCR NEWS

"นายกรัฐมนตรี" ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการป่าในเมืองรัษฎาและการแก้ไขปัญหาจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนภายใต้โครงการ คทช.

  • 20 มี.ค. 2566
  • 87
"นายกรัฐมนตรี" ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการป่าในเมืองรัษฎาและการแก้ไขปัญหาจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนภายใต้โครงการ คทช.

          เมื่อวันที่ 19  มีนาคม 2566 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการป่าชายเลนในเมืองรัษฎา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีการจัดทำเส้นทางและพัฒนาเป็นแหล่งการศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ศูนย์รวมแหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป และพบปะพี่น้องประชาชน โดยมีนายปรีชา ใจอาจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา กล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) พร้อมด้วยนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่น ณ ชุมชนกิ่งแก้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต

 

 

          ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้รับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการนี้ นายอภิชัย เอกวนากุล รรท.อทช. ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการป่าในเมืองรัษฎาในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองบางชีเหล้า - คลองท่าจีน  ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ 678 ไร่ ซึ่งได้รับการอนุมัติใช้พื้นที่ในการดำเนินการเป็นศูนย์เรียนรู้และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจัดที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ คทช. ของชุมชนกิ่งแก้ว ซึ่งขณะนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตจัดที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ คทช. ไปเรียบร้อยแล้ว

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง