DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมลงสำรวจพื้นที่สำหรับติดตั้งทุ่นกักขยะ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • 21 มี.ค. 2566
  • 88
กรม ทช. ร่วมลงสำรวจพื้นที่สำหรับติดตั้งทุ่นกักขยะ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 20 มีนาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดย ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงสำรวจพื้นที่ติดตั้งทุ่นกักขยะ ร่วมกับ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดวนกรและเจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนกำหนดจุดติดตั้งทุ่นกักขยะในลำคลองก่อนไหลลงสู่ทะเล อำเภอห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการขยะทะเล แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง