DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

  • 24 มี.ค. 2566
  • 85
กรม ทช. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

          วันที่ 24 มีนาคม 2566 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รอง อทช.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ณ ห้องประชุม พลเอก จิร วิชิตสงคราม ชั้น 7 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

          การลงนามบันทึกข้อตกลง ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือด้านการศึกษา วิจัยและวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับระบบนิเวศในทะเลอ่าวไทยโดยรอบแท่นผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งที่กำลังจะหมดอายุการใช้งาน อีกทั้ง เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการสามารถเข้าไปศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่ขาดหายไปในพื้นที่บริเวณแท่นผลิตปิโตรเลียมได้สะดวกภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่กำหนด อีกด้วย

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง