DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ลงพื้นที่พบปะชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่จังหวัดสงขลา

  • 24 มี.ค. 2566
  • 47
กรม ทช. ลงพื้นที่พบปะชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันที่ 24 มีนาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 โดยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่พบปะชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่ โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน โดยมี นาวาโท พรฤกษ์ ฤกษ์งามสง่า เจ้าหน้าที่ ศรชล. จ.สงขลา ได้ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ ศรชล. จังหวัดสงขลา ประมงอำเภอสิงหนคร กล่าวถึงบทบาทของประมงอำเภอที่จะทำงานร่วมกับชุมชนประมงท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนริมทะเล ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ กล่าวแนะนำบทบาทหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 และอธิบายสนับสนุนงบเงินอุดหนุนแก่ชุมชนชายฝั่ง และการเสนอโครงการในปีงบประมาณ 2567 และ นายชำนาญ มานิล วิทยากรจากศูนย์เรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา บรรยายเรื่องการจัดทำธนาคารปูม้า หลังจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ลูกปูม้า และเก็บขยะบริเวณชายหาดบางหอย หมู่ที่ 7 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมความเข้าใจในการจัดการขยะชายฝั่งทะเล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง