DMCR FACEBOOK

กรม ทช. จับมือจังหวัดภูเก็ต และอบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท GULF จัดทำแผนงานบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

  • 31 มี.ค. 2566
  • 88
กรม ทช. จับมือจังหวัดภูเก็ต และอบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท GULF จัดทำแผนงานบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คุณภวสกุณ รัตนาวะดี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐสัมพันธ์ ตัวแทนบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต นายกเทศมนตรีจังหวัดภูเก็ต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องที่จังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแผนบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยทางบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ พร้อมมอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริษัท GULF องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เร่งเสนอแผนงานและขับเคลื่อนดำเนินการตามแผนงานโดยเริ่มดำเนินการพื้นที่นำร่องที่บริเวณชุมชนชายฝั่งริมคลองท่าจีน ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กำหนดเป้าหมายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566 และจะดำเนินการให้ครบทุกพื้นที่ในลำดับต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง