DMCR NEWS

ใบสมัครเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ

  • 1 พ.ค. 2566
  • 2,599

ดาวน์โหลด

1.docx
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.85 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 50

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง