DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง จับกุมผู้กระทำความผิดจับปลาฉลามหูดำ แหลมพันวา จ.ภูเก็ต

  • 3 พ.ค. 2566
  • 2,072
กรมทะเลชายฝั่ง จับกุมผู้กระทำความผิดจับปลาฉลามหูดำ แหลมพันวา จ.ภูเก็ต

วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (สทช.10) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต ออกปฏิบัติการตรวจตราบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่มีการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 พ.ย 60 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 พ.ค. 63 ในพื้นที่แหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ จับกุมนาย กษิดิศ แซ่จู้ อายุ 22 ปี ได้จับปลาฉลามหูดำ จำนวน 4 ตัว ด้วยเครื่อมือเบ็ดตกปลา บริเวณหน้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ขนาดไม่เกิน 50 ซม. ซึ่งเป็นปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้ายประกาศกระทรวงฯ และฝ่าฝืนประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง กำหนดที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ ลงวันที่ 17 มี.ค 12ได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานฝ่าฝืน ข้อ 11 (ห้ามจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้ายประกาศประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรวิชิต จังหวัดภูเก็ต ตามบันทึกประจำวันข้อ 1 เวลา 02.44 น. คดีอาญาที่ 189/2566 ลงวันที่ 2 พ.ค. 66 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง