DMCR กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

5.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดแนวเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566

  • 17 ก.พ. 2566
  • 6,320

ดาวน์โหลด

กำหนดแนวเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย จังหวัดภูเก็ต 2566.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.87 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 21

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง