DMCR กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดแนวเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๖

  • 17 ก.พ. 2566
  • 1,333

ดาวน์โหลด

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดแนวเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเภทหาด ปะการัง กัลปังหา หรือสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง ในพื้นที่เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย ตำบลราไวย์ อำเภอเม.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.87 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง