DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมกิจกรรม "มือเปื้อนโคลนเพื่อป่าชายเลน" พร้อมบรรยายให้ความรู้ด้านป่าชายเลน

  • 26 พ.ค. 2566
  • 181
กรม ทช. ร่วมกิจกรรม "มือเปื้อนโคลนเพื่อป่าชายเลน" พร้อมบรรยายให้ความรู้ด้านป่าชายเลน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 และนายไกรศร พรหมหาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายสมควร อนันทศรี ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม "มือเปื้อนโคลนเพื่อป่าชายเลน" ภายใต้โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และบริษัททีมเวิร์ค คอนซัลแตนท์ จำกัด พร้อมทั้งสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่พนักงาน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 32.02 ไร่ ท้องที่ ม.1 ต.คลองโคน อ.เมืองฯ  จ.สมุทรสงคราม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง