DMCR กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

7. ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธัการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ. 2566

  • 1 มิ.ย. 2566
  • 2,300

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธัการสรรหากรรมการผู้ททรงคุณวุฒิในคณะกรรรมการ ทช..pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.55 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 50

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง