DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมหารือกำหนดแผนการดำเนินงานการบูรณาการและขับเคลื่อนเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  • 1 มิ.ย. 2566
  • 1,102
กรม ทช. ร่วมหารือกำหนดแผนการดำเนินงานการบูรณาการและขับเคลื่อนเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

           วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) พร้อมด้วยนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นางสาววราริน วงษ์พานิช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. เข้าร่วมประชุมหารือกำหนดแผนการดำเนินงานการบูรณาการและขับเคลื่อนเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพสู่การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ได้มีผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทย (GIZ Thailand) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2

 


           การประชุมในครั้งนี้ กรม ทช. สผ. และGIZ ร่วมกันหารือถึงแผนการดำเนินงานด้านการบูรณาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพสู่การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการจัดทำพื้นที่นำร่องเพื่อบูรณาการประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่นโยบายและการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ Climate, Coastal and Marine Biodiversity (CCMB) ทั้งนี้ กรม ทช. พร้อมสนับสนุนข้อมูลในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรทางทะเลฯ และพร้อมขับเคลื่อนโครงการนำร่องในพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง ต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง