DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ติดตามความก้าวหน้าการประกอบเรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ (interceptor)

  • 6 มิ.ย. 2566
  • 175
กรมทะเลชายฝั่ง ติดตามความก้าวหน้าการประกอบเรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ (interceptor)

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมกับนายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ และผู้แทนจากสำนักสิ่งแวดล้อม กทม เข้าติดตามความก้าวหน้าการประกอบเรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ (interceptor) ณ บริษัท เอเชียน มารีน เซอวิสส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ มีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทน TOC และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ร่วมตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินงานประกอบเครื่องอินเตอร์เซพเตอร์ ซึ่งมีความก้าวหน้าการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90 โดยคาดว่าจะสามารถติดตั้งเครื่องมือดังกล่าวในพื้นที่นำร่องแม่น้ำเจ้าพระยาได้ภายในเดือนสิงหาคม 2566 ที่จะถึงนี้

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง