DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าอาหารทะเลแปรรูป

  • 7 มิ.ย. 2566
  • 1,037
กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าอาหารทะเลแปรรูป

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยนายมนตรี หามนตรี ผอ.สทช.9 และส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช. ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าอาหารทะเลแปรรูปให้ได้มาตรฐานและและมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม สนับสนุนให้ชุมชนชายฝั่งสามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพให้กับสมาชิกในกลุ่มชุมชนชายฝั่ง สามารถรองรับสัตว์น้ำจากชุมชนประมงพื้นบ้านได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม ภายใต้โครงการงบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง